Balcıoğlu-Akmehmet, I., Ötker, M., “Antibiyotik formülasyon atıksuyunun O3, O3/H2O2 ve O3/UV prosesleri ile ön arıtımı”, 2. Ulusal Çevre Kirliliği Kontrolü Sempozyumu, ODTÜ, Ankara, 2003.

Yayın Tarihi: 
Çarşamba, 1 Ocak, 2003
Yayin Birimi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: