Balcıoğlu, I.A., Ötker -Uslu, H.M., Cengiz, M., Karcı, A., Şalcıoğlu, A.Ş., Yalap, K.S., Erdinç, A., Aydın, D., “Antibakteriyel kirliliğin saptanması ve arıtılması”, Türkiye’de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu VI., Kocaeli, 2009.

Yayın Tarihi: 
Perşembe, 1 Ocak, 2009
Yayin Birimi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: