BAP İdari Koordinatörlüğü

Üniversitemiz BAP Komisyonu tarafından desteklenerek yürütülecek BAP projelerinin “Bilim İnsanı Portalı ve Proje Yaşam Döngüsü Uygulaması” üzerinden çevrimiçi olarak başvurularının yapılması, değerlendirilmesi, faaliyete geçirilmesi, yürütülmesi ve sonuçlandırılması ile ilgili idari ve akademik işlemler için proje yürütücülerine gerekli desteği verir; BAP Komisyonu tarafından alınacak kararlar ile ilgili işlemleri yürütür ve kararların yürütücülere duyurulmasını sağlar. BAP İdari Koordinatörlüğü web sayfasına www.arastirma.boun.edu.tr adresinden erişilebilmektedir.

 

 

 
 
acordeon
1