BAP Komisyonu

BAP Komisyonu, Üniversitemizin stratejik planı çerçevesinde gerek uzun vadede, gerekse güncel konularda ve belirlenen ilkeler doğrultusunda araştırma hayatında yeni olanaklar yaratabilmek amacıyla kaynaklarının tamamını araştırma projelerini desteklemek için kullanır; mevcut kaynakları tüm öğretim üyelerinin ve araştırmacıların kullanımına sunar; kariyerlerinin başındaki öğretim üyelerine özel destekler sağlamaya öncelik verir. Üniversitemizde yeni araştırma alanlarının açılmasını sağlayacak, kampüsteki araştırma ortamını zenginleştirecek işbirliklerinin kurulması ve üniversite içinde araştırma sinerjisi yaratılması maksadıyla çok disiplinli araştırmaları; Üniversite araştırma altyapısının güçlendirilmesine yönelik girişimleri; sosyal ve beşeri bilimlerinin herhangi bir alanında ileriye dönük, yaratıcı çözüm politikaları üretilmesine katkı sağlayacak stratejik araştırmaları ve prototip üretimine ve/veya patent/faydalı model başvurusu yapılmasına yönelik ileri teknoloji uygulama ve geliştirme amaçlı çalışmaları özel çağrılar ile destekler.

BAP Komisyonu Üyeleri

Burak Demirel
Komisyon Başkanı - Prof. Dr.
Çevre Bilimleri Enstitüsü
Çevre Bilimleri Enstitüsü
Tel: 
(212) 359-4600
E-Posta: 
burak.demirel@boun.edu.tr
Deniz Tekin Apaydın
Üye - Dr. Öğr. Üyesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Tel: 
(212) 359-7256
E-Posta: 
deniz.tekin@boun.edu.tr
Mustafa Metin Başbay
Üye - Dr. Öğr. Üyesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ekonomi Bölümü
Tel: 
(212) 359-6505
E-Posta: 
metin.basbay@boun.edu.tr
Şaron Çatak
Üye - Doç. Dr.
Fen - Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü (Fen Bilimleri Enstitüsünü temsilen)
Tel: 
(212) 359-6818
E-Posta: 
saron.catak@boun.edu.tr
Ferhan Çeçen
Üye - Prof. Dr.
Çevre Bilimleri Enstitüsü
Çevre Bilimleri Enstitüsü
Tel: 
(212) 359-7256
E-Posta: 
cecenf@boun.edu.tr
Ayşe Edinçliler
Üye - Prof. Dr.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Tel: 
(216) 516-3225
E-Posta: 
aedinc@boun.edu.tr
Arzu Çelik Fuss
Üye - Prof. Dr.
Fen Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Tel: 
(212) 359-7562
E-Posta: 
arzu.celik@boun.edu.tr
Nisan Selekler Gökşen
Üye - Prof. Dr.
Yönetim Bilimleri Fakültesi
Uluslararası Ticaret Bölümü
Tel: 
(212) 359-6937 - (212) 359-4500
E-Posta: 
goksenn@boun.edu.tr
Ahmet Öncü
Üye - Doç. Dr.
Mühendislik Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Tel: 
(212) 359-6689
E-Posta: 
ahmet.oncu@boun.edu.tr
Şener Özönder
Üye - Doç.Dr.
Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü
Yapay Zeka Anabilim Dalı
Tel: 
(212) 359-7307
E-Posta: 
sener.ozonder@boun.edu.tr
Fatma Büyükkarcı Yılmaz
Üye - Prof. Dr.
Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Tel: 
(212) 359-7211
E-Posta: 
yilmazfa@boun.edu.tr