BAP Komisyonu

BAP Komisyonu, Üniversitemizin stratejik planı çerçevesinde gerek uzun vadede, gerekse güncel konularda ve belirlenen ilkeler doğrultusunda araştırma hayatında yeni olanaklar yaratabilmek amacıyla kaynaklarının tamamını araştırma projelerini desteklemek için kullanır; mevcut kaynakları tüm öğretim üyelerinin ve araştırmacıların kullanımına sunar; kariyerlerinin başındaki öğretim üyelerine özel destekler sağlamaya öncelik verir. Üniversitemizde yeni araştırma alanlarının açılmasını sağlayacak, kampüsteki araştırma ortamını zenginleştirecek işbirliklerinin kurulması ve üniversite içinde araştırma sinerjisi yaratılması maksadıyla çok disiplinli araştırmaları; Üniversite araştırma altyapısının güçlendirilmesine yönelik girişimleri; sosyal ve beşeri bilimlerinin herhangi bir alanında ileriye dönük, yaratıcı çözüm politikaları üretilmesine katkı sağlayacak stratejik araştırmaları ve prototip üretimine ve/veya patent/faydalı model başvurusu yapılmasına yönelik ileri teknoloji uygulama ve geliştirme amaçlı çalışmaları özel çağrılar ile destekler.

BAP Komisyonu Üyeleri

Burak Demirel
Komisyon Başkanı - Prof. Dr.
Çevre Bilimleri Enstitüsü
Çevre Bilimleri Enstitüsü
Tel: 
212 359-4600
E-Posta: 
burak.demirel@boun.edu.tr
Sumru Akcan
Üye - Prof. Dr.
Eğitim Fakültesi
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
Tel: 
212 359-7042
E-Posta: 
akcans@boun.edu.tr
Şaron Çatak
Üye - Doç.Dr.
Fen - Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü (Fen Bilimleri Enstitüsü'nü temsilen)
Tel: 
212 359-6818
E-Posta: 
saron.catak@boun.edu.tr
Prof.Dr. Ferhan Çeçen
Üye - Prof. Dr.
Çevre Bilimleri Enstitüsü
Çevre Bilimleri Enstitüsü
Tel: 
(212) 359-7256
E-Posta: 
cecenf@boun.edu.tr
Ayşe Edinçliler
Üye - Prof. Dr.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Tel: 
216 516-3225
E-Posta: 
aedinc@boun.edu.tr
Arzu Çelik Fuss
Üye - Prof. Dr.
Fen Edebiyat Fakültesi
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
Tel: 
212 359-7562
E-Posta: 
arzu.celik@boun.edu.tr
Kutay Orakçal
Üye - Prof. Dr.
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Tel: 
212 359-7616
E-Posta: 
kutay.orakcal@boun.edu.tr
Özlem Yıldırım Öktem
Üye - Prof. Dr.
Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu
Uluslararası Ticaret Bölümü
Tel: 
212 359-4505
E-Posta: 
ozlem.yildirim1@boun.edu.tr
İbrahim Semiz
Üye - Prof. Dr.
Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
Tel: 
212 359-7617
E-Posta: 
semizibr@boun.edu.tr
Fatma Büyükkarcı Yılmaz
Üye - Prof. Dr.
Fen-Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Tel: 
0212 359-7211
E-Posta: 
yilmazfa@boun.edu.tr