Başkaya, İ.F., Aktan, O., Dündar, G., “Yazıdan konuşmaya çeviren bir tümdevre tasarımı”, 12. Sinyal İşleme Uygulamaları Kurultayı Bildiriler Kitabı (SİU 2004), 653-656, Kuşadası, 2004.

Yayın Tarihi: 
Perşembe, 1 Ocak, 2004
Yayın Türü: