Baykal, A., “Ders kitaplarından sayısal veriler”, D. Tarba-Ceylan, G. Irzık, (Derleyenler), Nasıl Eğitiliyoruz? İnsan Hakları Eğitimi ve Ders Kitabı Araştırmaları Uluslararası Sempozyum Bildirileri, 35-69, Türk Tarih Vakfı, 2005

Yayın Tarihi: 
Cumartesi, 1 Ocak, 2005
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: