Baykal, A., Esmer, E., “Sınıf öğretmenlerinden beklenen yeterlilikler ile sınıf öğretmeni adaylarının kişisel eğilimleri arasındaki uyum”, 8. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Bildiri Özetleri, T. Bozkurt., M. Uluğ, Z. Oktuğ, M.S. Özden, (Derleyenler), 120-121, Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, 2009.

Yayın Tarihi: 
Perşembe, 1 Ocak, 2009
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: