Baykal, A., “Okul tasarımında sistem yaklaşımı”, Orta Öğretimde Yeniden Yapılanma Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 613-633, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara, 2006.

Yayın Tarihi: 
Pazar, 1 Ocak, 2006
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: