Bekman, S., “Early home intervention to promote school readiness: A Turkish experience”, (Okula Hazırlığı Destekleyen Ev Merkezli Erken Müdahale Programı: Türkiye Örneği ) NHSA Dialog, 7, 16-34, 2004.

Yayın Tarihi: 
Perşembe, 1 Ocak, 2004
Yayin Birimi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: