BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (2006)

Merkezin amacı; bilgi sistemleri alanına giren her konuda, en yeni teknolojilerin aranması, bulunması ve uygulamaya konulması amacıyla disiplinlerarası araştırmalar yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda Merkez faaliyetleri: ilgili konularda iletişim altyapısı ve veri tabanları kurmak; yurt içi ve yurt dışı araştırma ve eğitim kuruluşları ile işbirliği yapmak; seminerler, konferanslar, kongreler ve kurslar düzenlemek ve bunlara katılmak; araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları açıklayan, sorunlara çözüm önerileri getiren rapor, kitap, dergi ve makale yayımlamak; gerek üniversite içi, gerek özel ve kamu kuruluşlarına bilgi sistemleri konusunda danışmanlık yapmaktır.

Merkez Müdürü: 
Prof. Dr. Meltem Özturan
İletişim: 
Boğaziçi Üniversitesi Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Hisar Kampüs, A 208, 34342, Bebek, İstanbul, Türkiye
E-Posta: 
meltem.ozturan@boun.edu.tr, bsuygar@boun.edu.tr, isrc@boun.edu.tr
Telefon: 
+90 212 359 69 39, +90 212 359 69 94
Faks: 
+90 212 358 38 76
Merkez Faaliyet Raporu: