Bilgisayar Destekli Öğrenme İşbirliğinde Öğrenme, Müfredat ve Değerlendirmeyi Aynı Hizaya Getirme: Bilgi İnşaası ve Elektronik Portföyler

Kodu: 
08D201
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2008
Durumu: 
Sonuçlandı