Bölükbaş, F.,Fişekçioğlu, A.,Dilidüzgün, Ş.,Yılmaz, Ö., Saraç, F.,Yılmaz, M. Y., Ökten, C. E., Kabay, F. N., İnce, B., Pirim, E., Gün, M., Karakaya, N., Altun, M., Kara, Ö. T., Akkaya, A., Doyumgaç, İ., Ahmed Abdo Shaban, A., Köse, D., Bayyurt Kerestecioğlu, Y., “İki Dillilik ve Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi”, Akay, A., Asuman Fişekçioğlu, A. (Eds.), Dil Kullanıcısı Bağlamında Kuramdan Uygulamaya Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, 87-112, Nobel, 2019.

Yayın Tarihi: 
Salı, 1 Ocak, 2019
Yayin Birimi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: