Börkan, B., “t İstatistiği ile Hipotez Testi “, Orcan F., (Ed.), Sosyal Bilimlerde İstatistik Excel ve Spss Uygulamaları, 288, Anı Yayıncılık, 2020.

Yayın Tarihi: 
Çarşamba, 1 Ocak, 2020
Yayin Birimi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: