Bosnalı, S., “İran Azerbaycan Türklerinde dil aktarımı”, Kazakistan ve Türkiye’nin Ortak Kültürel Değerleri Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, S. Şimşir, B. Aydoğan (Derleyenler), 389-394, Almatı, 2007.

Yayın Tarihi: 
Pazartesi, 1 Ocak, 2007
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: