Boyacı, H. S., Ader, N, E., “Matematik Öğretmen Adaylarının Orantısal Akıl Yürütme Becerilerinin İncelenmesi  Karma Yöntem Çalışması”, 4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-4) Sempozyumu, İzmir, 2019.

Yayın Tarihi: 
Salı, 1 Ocak, 2019
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: