Buğra, A., Ağartan, K. (Derleyenler), Reading Karl Polanyi for the 21st Century: Market Economy as a Political Project, New York: Palgrave, 2007.

Yayın Tarihi: 
Pazartesi, 1 Ocak, 2007
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: