Bulut, H., “Tanziman kadınlarının ‘Gündelik hayat’ algısının Fatma Aliye’nin romanlarındaki izdüşümü”, İletişim, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Kuram ve Araştırma Dergisi, 27, 267-271, Güz, 2008.

Yayın Tarihi: 
Salı, 1 Ocak, 2008
Yayın Türü: