Büyükkarcı-Yılmaz, F., “Za’îfî’nin Nigâristân adlı eserinde sosyal ve ekonomik hayattan yansımalar: Madencilik”, Journal of Turkish Studies=Türklük Bilgisi Araştırmaları, Orhan Okay’a Armağan Sayısı, Cambridge, Mass.: Harvard Üniversitesi, Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, 2006.

Yayın Tarihi: 
Pazar, 1 Ocak, 2006
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: