Çakıroğlu, G., Bozma, H.I., “Seçici algılamada karmaşık odaklama dizilerinin kullanımı”, 11. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı Bildiriler Kitabı, 180-183, Koç Üniversitesi, İstanbul, 2003.

Yayın Tarihi: 
Çarşamba, 1 Ocak, 2003
Yayın Türü: