Çakmak, S., “Les medias scripto-visuels dans l’enseignement du Français langue etrangere”, Yabancı Dil Olarak Fransızca Öğretimi I. Ulusal Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 36-39, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2005.

Yayın Tarihi: 
Cumartesi, 1 Ocak, 2005
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: