Çallı, B., Mertoğlu, B., Taş, N., İnanç, B., Yenigün, B., Yenigün, O., Öztürk, I., “Investigation of variations in microbial diversity in anaerobic reactors treating landfill leachate”, Water Science and Technology, 48, 4, 105-112, 2003.

Yayın Tarihi: 
Çarşamba, 1 Ocak, 2003
Yayın Indexi: 
Yayin Birimi: 
Yayın Bölümü: