Çanakoğlu, E., Adiyeke, E., Agrali, S., “Modeling of Carbon Credit Prices Using Regime Switching Approach“, Journal of Renewable and Sustaınable Energy, 10, 3, 2018.

Yayın Tarihi: 
Pazartesi, 1 Ocak, 2018
Yayın Indexi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: