Candan, E., Öztekin, E., Bayyurt, Y., Kurt, Y., "Representations of the English as a Lingua Franca Framework: Identifying ELF-aware Activities in Portuguese and Turkish Coursebooks", Relc Journal, 2020.

Yayın Tarihi: 
Çarşamba, 1 Ocak, 2020
Yayın Indexi: 
Yayin Birimi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: