Candaş-Bilgen, A., “Antidemokratik nomostan pozitif hukuka… Ya da demokratik ethosa? Demokrasi, din, kadınlar ve eşitliğin henüz olmayan siyaseti (From antidemocratic nomos to positive law… or to democratic ethos? Democracy, religion, women and the absent politics of equality that is yet to come)”, Din ve Demokrasi, 18-38, Heinrich Böll Stiftung Derneği, Sena Ofset, İstanbul, 2009.

Yayın Tarihi: 
Perşembe, 1 Ocak, 2009
Yayın Türü: