Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonunda Hamstring Tendon Greft Alımının Diz Fleksör Kasları Kuvvetine Post-Operatif Biyomekanik Etkilerinin Miyobağdokusal Kuvvet İletişim Mekanizması Temelinde Araştırılması

Kodu: 
105S483
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2006
Durumu: 
Sonuçlandı