Çok aktörlü işletme ağlarında bilgi paylaşımı ve işbirliği modelleri

Yürütücüsü: 
Kodu: 
01A0302
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2001
Durumu: 
Sonuçlandı