Çok Aktörlü İşletme Ağlarında Bilgi Paylaşımı ve İşbirliği Modelleri

Kodu: 
01A0302
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2001
Durumu: 
Sonuçlandı