​Coşkun, M., Özturan. M., “EuropehappInessmap: A Framework for Multi-Lingual Sentiment Analysis via Social Media Big Data -A Twitter Case Study“, Information​, 9​, 5​​, 2018. ​​ ​ ​ ​​​

Yayın Tarihi: 
Pazartesi, 1 Ocak, 2018
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: