Danışman, G. Tanyeli, G., “Trakya’da bir endüstri araştırma projesi: Kırklereli Demirköy demir dökümhanesi 2004 yılı yüzey araştırması”, 23. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 2, 389-393, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, DÖSİMM Basımevi, Ankara, 2006.

Yayın Tarihi: 
Pazar, 1 Ocak, 2006
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: