Dede, Y., Doğan, M.F., Aslan Tutak, F.,“Matematik Eğitiminde Etkinliklere Genel Bakış”, Dede, Y., Doğan, M. F., Aslan-Tutak, F. (Eds.), Matematik Eğitiminde Etkinlikler ve Uygulamaları, 3 -16, PEGEM Akademi, 2020.

Yayın Tarihi: 
Çarşamba, 1 Ocak, 2020
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: