Demirci, S., “Lozan: Bir Diplomasi Mücadelesinin Anatomisi.”, in Second International Conference on Ottoman Lands. Proceedings, I, Ministry of Environment and Urban Planning, (T.C. Cumhurbaşkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Arşiv Dairesi Başkanlığı) Bildiriler, Cilt I) Ankara, 2019.

Yayın Tarihi: 
Salı, 1 Ocak, 2019
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: