Demirel, B., Yenigün, O., “Süt endüstrisi atıksuyunun iki fazlı arıtımında asitleşme safhası”, 9. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 359-364, 2004.

Yayın Tarihi: 
Perşembe, 1 Ocak, 2004
Yayin Birimi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: