Deniz, M.S., Ateş, F., Canpolat, M., Gülsoy, M., Çilesiz, İ., “Biyolojik dokuların esnek saçılım spektroskopisi verilerine göre sınıflandırılması”, Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı Bildiriler Kitabı BİYOMUT’07, 162-169, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2007.

Yayın Tarihi: 
Pazartesi, 1 Ocak, 2007
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: