Deniz, P., Horasan, G., Kalafat, D., “Spectrum characteristics of several quarry blast areas in Turkey: Türkiye’de çeşitli taş ocağı patlatma alanlarının spektrum özellikleri”, International Earthquake Symposium, EA. Book, 252-256, Yer ve Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi, Kocaeli, 2007.

Yayın Tarihi: 
Pazartesi, 1 Ocak, 2007
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: