Depolanan Kan Ürünlerinin Hemoliz Derecesinin Girişimsel Olmayan Renk Ölçüm Tekniği ile Ölçülen Renk Parametreleri ile Modellenmesi

Kodu: 
115E477
Yürütücüsü: 
Alan: 
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2015
Durumu: 
Sonuçlandı