Devlet Kılıçkap, B., Vardar, B., Güçlü, B., "Kolinerjik İlaçların Arka Ayak Bölgesini Temsil Eden Sıçan S1 Korteksindeki Nöronların Vibrotaktil Yanıtlarına Etkis"i, sözlü sunum, abstract ve program eklendi, 2020.

Yayın Tarihi: 
Çarşamba, 1 Ocak, 2020
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: