Dicle-Başbuğ, E., “Hümanist Balıkçı’nın öykülerinde ataerkil kadın söylemi”, Özgür Edebiyat, 13, 82-88, 2009.

Yayın Tarihi: 
Perşembe, 1 Ocak, 2009
Yayın Türü: