Diklofenakın Sonokimyasal Bozunma Mekanizmalarına ve Ara Ürünlerinin Tespitine Hesapsal Bir Yaklaşım

Kodu: 
214Z198
Fon: 
Proje Türü: 
Başlangıç Tarihi: 
2015
Durumu: 
Sonuçlandı