DİL UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (1993)

Dil ile sosyal bilimleri birleştiren alanlarda ve dil ile ilgili tüm dallarda temel araştırmalar ve incelemeler yapan bir birimdir. Merkez, gerek teorik gerekse pratik olan dille ilgili disiplinlerarası araştırma projelerini destekler ve bu disiplinlerarası gerekli olan akademik koordinasyonu sağlar. Türkiye'de değişik dillerde sunulan sessel-görsel materyaller formundaki geniş yelpazedeki dilsel verileri sağlar. Bu havuz sürekli olarak genişletilmekle ve araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır. Dil mirasımızın daha iyi anlaşılmasını teşvik etmek amacı ile çeşitli akademik ve eğitimsel aktiviteler organize edilen Merkez’de Akredite edilmiş yoğun bir dil Programı olan ve yazları yıllık olarak düzenlenen Türk Dili ve Kültürü Programı, başlangıç, orta ve ileri düzeylerde öğretim sunar. Merkez’in imkanları dilbilimcilere, diğer dil araştırma merkezlerine, yüksek öğrenim enstitülerine açıktır. Merkez aynı zamanda araştırma projeleri ve alan çalışması yürütenlere gerekli akademik çerçevede dilbilimsel veri sağlamak için destekte bulunmaktadır.

Merkez Müdürü: 
Dr. Öğr. Üyesi Kadir Gökgöz
İletişim: 
Boğaziçi Üniversitesi Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi, Güney Kampüs, John Freely Binası (Eski YADYOK Binası), Kat: 2, 34342 Bebek, İstanbul, Türkiye
E-Posta: 
kadir.gokgoz@boun.edu.tr, tlcp@boun.edu.tr
Telefon: 
+90 212 359 49 13, +90 212 359 49 02
Merkez Faaliyet Raporu: