Dinçtopal Deniz, N., “Prosodic Disambiguation of Morphological Ambiguities in Turkish”, Journal of Psycholınguıstıc Research, 49, 1083–1111, 2020

Yayın Tarihi: 
Çarşamba, 1 Ocak, 2020
Yayin Birimi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: