Doğan, Ö., Yatmaz, Z.B., “Okul Öncesi Öğretmenlerin Tükenmişliklerinin Yırdanmasına Yönelik Bir Model Oluşturulması”, 5. Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Ankara, 2017.

Yayın Tarihi: 
Pazar, 1 Ocak, 2017
Yayin Birimi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: