Doğan, U., Zabcı, C., Ergintav, S., Çakır, Z., Karabulut, H., Bayram, B., “Multi-Disciplinary Studies on the Characteristic Properties of Creeping Along the Hazar-Palu Segment of the East Anatolian Fault (Turkey) ", EGU 2019, Vienna- Austria, 2019.

Yayın Tarihi: 
Salı, 1 Ocak, 2019
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: