Avans İşlemleri

Avans İşlemleri

Açılması, Kapanması ile ilgili Genel Esaslar

  • Harcama yetkilisinin uygun görmesi,
  • Ödeneğinin bulunması,
  • Gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi veya zorunlu olması,
  • Avansın üst sınırının merkezi yönetim bütçe kanunundaki tutarı geçmemesi,
  • Avansın hangi amaçla kullanılacağının belirtilmesi,
  • Avansların hangi iş için verilmiş ise yalnızca o işte kullanılması,
  • Mutemetlerin görevlendirilmesinde adı, soyadı, görev unvanı, T.C. kimlik veya vergi kimlik numarası ve imza örneğinin bulunması,
  • Mutemetlerin avanslarda bir ay, kredilerde ise üç ay içinde muhasebe yetkilisine vermek ve artan tutarı iade ederek hesabını kapatması,
  • Mahsup işlemi yapılmadıkça aynı iş için avans talep edilmemesi,

hususlarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

 

Ön Ödeme Yönetmelik

Ön Ödeme Genel Tebliği