​Durahim, A.O., Setirek, A.C., Özel, B.B., Kebapçı, H., “Music Emotion Classification for Turkish Songs Using Lyrics“, Pamukkale Unıveriıty Journal of Engineering Sciences, 24​, 2​, 292-301​, 2018. ​​ ​ ​ ​​​

Yayın Tarihi: 
Pazartesi, 1 Ocak, 2018
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: