Durmaz E., Altınel, İ.K., Aras, N., “Müşteri yerlerinin rassal olduğu bütünleşik yer seçimi–taşıma problemini yaklaşık olarak çözmek için bir algoritma algoritması”, YA/EM 2006 Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği XXVI. Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı, 332-335, Kocaeli, 2006.

Yayın Tarihi: 
Pazar, 1 Ocak, 2006
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: