Durukal, E., Erdik, M., Şeşetyan, K., Fahjan, Y., “Building loss estimation for earthquake insurance pricing”, Proceedings of the 1906 Earthquake Conference, Eeri, Oakland, 2006. CD

Yayın Tarihi: 
Pazar, 1 Ocak, 2006
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: