Durukal, E. Erdik, M., Sungay, B., Türkmen, Z., Harmandar, E., “Yapısal olmayan deprem risklerinin azaltılması, Mitigation of non-structural earthquake risks”, Afet Zararlarını Azaltmanın Temel İlkeleri, M. Kadıoğlu, E. Özdamar (Derleyenler), 157-174. JICA, 2008.

Yayın Tarihi: 
Salı, 1 Ocak, 2008
Yayin Birimi: 
Yayın Türü: