EĞİTİM POLİTİKALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (2012)

BEPAM Eğitim bilimleri alanında, diğer sosyal bilimlerle işbirliği içinde, kuramsal, uygulamalı ve karşılaştırmalı araştırmalar yapar, üretilen araştırma sonuçları ışığında eğitim sistemi ve eğitim kurumları için politikalar önerir. Bu bağlamda BEPAM eğitim bilimleri alanında kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yapmanın yanı sıra eğitim bilimleri alanını farklı disiplinler ile buluşturur.

Eğitim Bilimleri ve Eğitim Politikası alanlarında yayın ve çeviri çalışmaları ile ülkenin eğitim gündemi ve dünyadaki eğitim gündemi arasında araştırmalar ve bakış açıları açısından bir eşgüdüm sağlar. Bu amaçla yayın ve çeviri çalışmaları, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve eğitim bilimleri alanında uygulama ve geliştirme çalışmalarına yönelik projeler yapar.  Eğitimi evrensel bir hak temelinde kavrayan ve bu eksende Türkiye’deki ve dünyadaki politik ve pratik gelişmeleri akademik temelde ele alan bir uluslararası araştırma kurumudur.  Araştırma çıktılarını uygulanabilir politikalar haline getirerek toplumun genel yararı için bilinir kılmayı hedefler.  Çok disiplinli bir temelde yetenekli ve donanımlı akademik araştırmacıları bir araya getir; nitelikli araştırmaları yürütebilecek nitelikli akademik insan gücü yetiştirmeyi ve akademik araştırmaların pratik politika ile bağını kurmayı hedefler.

 

Merkez Müdürü: 
Doç.Dr. Ayşe CANER
İletişim: 
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi,Kuzey Kampüs, ETA/B, Kat:4, 602, 34342, Bebek, İstanbul, Türkiye
E-Posta: 
caner@boun.edu.tr, bepam@boun.edu.tr
Telefon: 
+90 212 359 48 21
Faks: 
+90 212 359 48 22
Merkez Faaliyet Raporu: