EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (1990)

Merkezin Amaç ve Görevleri

a) Eğitim ve medya servislerini düzenlemek ve üniversitenin hizmetine sunmak,

b) Eğitim Teknolojisi alanında araştırma, geliştirme ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak; bunları toplamak, desteklemek ve yayınlamak,

c) Amaç ve görevlerini gerçekleştirebilmek için yurt içi ve yurt dışı araştırma, eğitim ve endüstri kuruluşları ile işbirliği yapmak,

ç) Çalışmalarını daha iletir düzeye çıkarabilmek için kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve benzeri toplantılar düzenlemek ve bunlara katılmak,

d) Rektörün vereceği diğer çalışmaları yapmak.

Merkez yukarıda sayılan amaç ve görevler doğrultusunda çalışmalarını yürütecektir. 

Merkez Müdürü: 
Dr. Öğr. Üyesi Günizi Kartal
Web Sitesi: 
İletişim: 
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kuzey Kampüs, ETA B Blok, 34342, Bebek, İstanbul, Türkiye
E-Posta: 
gunizi.kartal@boun.edu.tr, etam@boun.edu.tr
Telefon: 
+90 212 359 75 71, +90 212 359 49 51
Merkez Faaliyet Raporu: