EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (1990)

Merkezin amaç ve görevleri

a) Eğitim ve medya servislerini düzenlemek ve üniversitenin hizmetine sunmak,

b) Eğitim Teknolojisi alanında araştırma, geliştirme ve uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak; bunları toplamak, desteklemek ve yayınlamak,

c) Amaç ve görevlerini gerçekleştirebilmek için yurt içi ve yurt dışı araştırma, eğitim ve endüstri kuruluşları ile işbirliği yapmak,

ç) Çalışmalarını daha iletir düzeye çıkarabilmek için kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler ve benzeri toplantılar düzenlemek ve bunlara katılmak,

d) Rektörün vereceği diğer çalışmaları yapmak.

Merkez yukarıda sayılan amaç ve görevler doğrultusunda çalışmalarını yürütecektir. 

Merkez Müdürü: 
Doç. Dr. Diler Öner
İletişim: 
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kuzey Kampüs ETB Blok Bebek 34342 İstanbul
E-Posta: 
diler.oner@boun.edu.tr
Telefon: 
+90 212 359 73 11
Merkez Faaliyet Raporu: