Eker, A., “Çeviri normlarının doğası ve çevirideki rolü,” Gideon Toury, Çeviri Seçkisi II: Çeviri(bilim) Nedir? ¾ Başkasının Bakışı, 233-254, İstanbul: Dünya Yayıncılık, 2004.

Yayın Tarihi: 
Perşembe, 1 Ocak, 2004
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: