Ekim, T., "The Complexity of the Defensive Domination Problem in Special Graph Classes", Dıiscrete Mathematics, 343, 2, 2020.

Yayın Tarihi: 
Çarşamba, 1 Ocak, 2020
Yayın Indexi: 
Yayın Bölümü: 
Yayın Türü: